Spoločnosť

MADING s.r.o., so sídlom v Bratislave, patrí medzi popredné inžinierske kancelárie na Slovensku. Spoločnosť je schopná úspešne zvládnuť aj tie najnáročnejšie projekty. Pôsobnosť spoločnosti je celoslovenská, ale jej výkon sa sústreďuje predovšetkým v okresoch Bratislava, Senec, Trnava, Nitra a Trenčín.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti MADING s.r.o. je výkon konzultačnej a poradenskej činnosti vo všetkých fázach investičného procesu, inžinierska činnosť, stavebný dozor, projektový a cenový manažment, organizovanie výberových konaní  zhotoviteľov stavieb.

Naša spoločnosť je akceptovaná niektorými bankami ako nezávislý expert z oblasti stavebného poradenstva.

Spoločnosť MADING s.r.o., bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo : 36268/B a zahájila svoju činnosť dňom 01.06.2005. Spoločnosť založili dvaja spoločníci Ing. Emil Jurkovič a Ing. Karol Puhovich, ktorí od roku 1995 spoločne podnikali ako fyzické osoby.